Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Saka kuşu ve özellikleri
#1
[Image: saka-kusu-resmi.jpeg?w=470]

“Saka kuşu”, genellikle kafeste beslenen renkli ve güzel öten bir kuş türü dür.Saka kuşunun adının kökeni ilginçtir. Parlak renkleri, güzel ötüşü ve kafeste kolay beslenebilmesi sebebiyle saka kuşunun çok eski dönemlerden beri kafeste beslendiği bilinmektedir. Doğada saka kuşunun yuva yapmak ya da besin elde etmek için küçük dalları iki ayağı ile tünediği zemine kıstırıp kendine doğru çekebildiği gözlenmektedir. Erişkinlerde gaga dibinden gözün arka ucuna kadar yayılan kırmızılığı yalnız gaga ile göz arasındaki koyu esmer bir bant keser. Gözün gerisindeki yanları beyaz, tepe ve boyun yanları siyahtır. Kanatların ortası boyunca, gövdeye doğru sarı renkli geniş bir bant uzanır. Kanatların beyaz lekeli arka kenarları dışında kalan öbür bölümleri siyah, sırt kahverengi, kuyruk sokumu beyazımsı dır. Genellikle deve dikeni tohumu ile beslenirler. Boyları 14 cm kadar uzayabilir. Her sene 4 kere kuluçkaya yatan bu kuşlar yuvaya 4-6 yumurta bırakırlar.  Bu kuş Türkiye’nin hemen her yerinde yaz kış görülebilir.
Reply


Messages In This Thread
Saka kuşu ve özellikleri - by Seyhan - 01-29-2020, 08:22 AM

Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)